ZALİM BENİ SÖYLETME DERUNUMDA NELER VAR!

Değerli arkadaşlar,     Hiçbir eylem ve söylemimizde gizli ajandamız ve ikbal beklentimiz olmadı; şahsi kinimiz, nefretimiz ve öfkemiz sendikamızın aklını ve ruhunu esir alamadı. Şükürler olsun ki Türk Eğitim Sen; “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. ( l-i İmrân/104)” vazifesini, sendikal sahada hakkıyla yerine getirebilme endişesinden başka bir şey değildir. […]