İŞTE EYLEM KARARIMIZ.UCUBE SİSTEMİ REDDEDİYORUZ !

 

Buradan tüm üyelerimize duyuruyoruz, öğretmeni birbirine hasım yapacak bu performans oyununu biz oynamayacağız. Performans notu vermiyorum ve meslektaşımın performansı 100’dür eylemi yapma kararı aldık. Bu anlamsız, Türk Milli Eğitimine hiçbir yararı olmayan, öğretmeni öğrenciye değerlendirten ucube performans sistemini kökünden reddediyoruz.

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 12 ilde performans değerlendirmesi için pilot uygulama yapılacağı belirtilmiştir. Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulumuzun 25/10/2017 tarih ve 156 K. sayılı kararıyla, 12 ilde pilot olarak başlatılan ve daha sonrasında Türkiye geneline yaygınlaştırılacak olan performans değerlendirmesi çerçevesinde; okul müdürünün, meslektaşının, velinin ve öğrencinin öğretmeni değerlendireceği uygulamanın öğretmenler arasında çalışma barışını bozacağı, ayrıca böyle bir değerlendirmenin Türk milli eğitimine yarardan çok zarar vereceği kanaatiyle, üyelerimizin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı süresince, öğretmenler için değerlendirme yapmamalarına, karar verilmiştir.