EK DERS ÜCRETLERİNİN %100 ARTIRILMASI TALEBİYLE TOPLADIĞIMIZ İMZALARI MEB’E İLETTİK.

Ek ders ücret ödeme katsayısının gündüz öğretimi için 140’tan 280’e, gece öğretimi için 150’den 300’e yükseltilmesi için gerçekleştirilen kampanyamızda toplanan imzaları Personel Genel Müdürü Sayın Bülent Çiftçi’ye ilettik.

Bilindiği üzere, ek ders katsayı artışı en son 2006 yılında gerçekleştirilmişti.
Aradan geçen 18 yıllık sürede bir düzenleme yapılmadığı için ek ders saat ücretleri çok komik rakamlarda kaldı.

Ek ders saat ücretlerinin yetersizliğinin farkında olduğunu bildiğimiz Sayın Yusuf Tekin’in bu konuda gerekli düzenlemenin yapılması için bir an önce tedbir alacağına inanıyoruz.