Türk Eğitim-Sen Genel Merkezimiz tarafından 04.09.2023 tarihinde aşağıda belirtilen eylem kararları alınmıştır

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezimiz tarafından 04.09.2023 tarihinde aşağıda belirtilen eylem kararları alınmıştır.

 

1-Kamuda görev yapan çalışanların serbest kıyafet ile iş yerlerine gitmelerine,

 

2-Öğrenci özel servis veya taşımalı eğitim kapsamında taşıma servisi ile geldikleri okullarda nöbetçi öğretmenlere servis ile ilgili angarya görevleri yerine getirmeme,

 

3-Haftada birden fazla nöbet görevi verilen üyelerimizin, ilk nöbetten sonra ki nöbet görevlerini yerine getirmemeleri, nöbet görevi verilmesine rağmen karşılığında ücret ödenmeyen nöbet görevlerinin yerine getirilmemesine,

 

4-Mesai saatleri dışında angarya görevleri yerine getirmeme.

 

 

Birden Fazla Nöbetle İlgil Dilekçe

Mesai Saatleri Dışında Angarya Görevi İle İlgili Dilekçe

Serbest Kıyafetle İlgili Dilekçe

Taşımalı Eğitimle İlgili Dilekçe