EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET SANALLIĞI VE ÇALIŞMA BARIŞI

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET SANALLIĞI VE ÇALIŞMA BARIŞI
Dünyanın her yerinde çalışma hayatının en temel prensibi eşit bir iş üretiyorsan eşit ücret alırsın.
Lakin bu ülkemizde yetkili ama etkisiz vizyonsuz, işi gücü birilerine koltuk kapma derdinde sendikamsı yapı yüzünden memurlar açısından işlemiyor. Kadim kültürümüzün ‘İnsanı Yaşat ki Devlet YAŞASIN’ sözünü havada bırakıyor. Şimdi düşünün; bir büroda karşılıklı iki masada aynı işi yapan biri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre iş yapan memurumuz 11.265,02TL Sürekli İşçi statüsüne göre çalışan bir işçimiz ise 27.155,54TL alıyor.
Şube olarak 12.06.2023 tarihinde Kocaeli Üniversitesi’ne yazdığımız yazıda ücret bordrolarını, sosyal destek bilgilerini talep ettik. C 
Kocaeli Üniversitesinin tarafımıza 15.06.2023 tarihinde verdiği cevabi yazıda bu inanılmaz uçurum ayan beyan ortaya konulmuştur.
Şimdi samimi olarak sormak istiyoruz.
1.Bu hak mıdır?
2.Kocaeli Üniversitesi Çalışanları işi gücü kendisini inayet üzerinden tanımlayan, hiç bir hak hukuk kazanımı olmayan, yıllardır fotokopi KİK kararlarına imza atan kifayetsiz, enaniyet dehlizlerinin müptelası, tedavisi olmayan koltuk hastası, sendika yöneticiliğini şube müdürlüğüne zıplama aracı olarak gören, adeta mavi boncuk fabrikası var edasındaki bu sendikamsı yapıya ne kadar daha tahammül edecektir?
Değerli üniversite çalışanları;
 
 “İlkemiz önce ülkemiz” parolasıyla, devletimizin birliği ve bütünlüğü; milletimizin kardeşlik, huzur ve mutluluğunu daim kılmak için “Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız” diyerek kamu görevlilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi amacındayız.  
En temel insani ve demokratik haklarımız için, sosyal adalet ve eşitlik için mücadeleler gerçekleştiriyoruz. Türk Eğitim-Sen olarak mücadelemizin, Devletimizin kuruluş felsefesine uygun bir biçimde, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için olduğunu özellikle vurgulamak isteriz.  
 
Bizler, emeğin en yüce değer, ekmek kavgasının kutsal olduğuna inanır, alın terini akıtıp, evine ekmek götürme telaşında olan çalışanlarımızın, hak ettiği saygıyı görmesi ve emeğinin karşılığını alması için mücadele yürütürüz. Bu doğrultuda sesimizin daha gür çıkması, sorunlarımızın gündeme getirilmesi ve çözüm yollarının bulunması için Üniversitemizde samimi bir kalple yetkiyi hedefe koyduk. 
Hiçbirimiz çalıştığı, çabaladığı halde yoksul olmak istemeyiz. Kimsenin emeğinin heba olmasına göz yumamayız. Kıymetli işçilerimizden dahil tüm çalışanların insanca bir ücrete kavuşması için mücadele ediyor, iş ve emek üretiyoruz.
 
Bu noktada ortak çıkarlarımızı korumak için bir araya gelerek, güç birliği yapmamız zorunluluktur. Gizli ajanda sahibi işi gücü sadece konuşmak olan tüm sendikamsı yapılardan ve özelikle yetkili sendikadan çalışanlarımızı Yetkiye en yakın Türk Eğitim Sen’e çağırıyoruz. Hadi hep birlikte el ele, gönül gönüle mücadelemizi yürütelim.
Bu çerçevede;
1.Eşit işe eşit ücret derhal en yüksekte buluşmak üzere sağlanması,
 
1. Memurlarımıza ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesi, 
 
2. Enflasyon farkının, ortaya çıktığı ay itibarı ile ödenmesi,
 
3. Sözleşmeli ve güvencesiz çalışmanın bütünüyle kaldırılarak tüm kamu çalışanlarının güvenceli ve kadrolu biçimde istihdam edilmesi,
 
4. Memurlarımıza da dini bayramlarda ikramiye verilmesi, 
 
5. Günün şartlarına uygun olarak sosyal yardımlar, ödemelerinin, kira, giyim, yemek yardımı gibi yeni sosyal yardım kalemlerinin oluşturulması, 
 
6. Memur maaş sisteminin sadeleştirilerek tüm memurların yürüttüğü kamu hizmetinin gerektirdiği niteliklere uygun bir maaş almalarının sağlanması, 
 
7. 657 sayılı Kanunun revize edilerek günün şartlarına uygun hale getirilmesi, kamu görevlilerimizin yetkililerden acil olarak çözülmesini beklediği konuların başında gelmektedir.  
 
Herkesin; toplumun tüm bireylerinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için çaba sarf etme, ülkemizde adaletin tesis edilmesi için yaşanan olumsuzlukları dile getirme ve daima daha güzeli arama zorunluluğu vardır. Bu davranış, bizim inancımızın da temel bir değeridir. 
 
İşçisiyle, memuruyla, işsizi ve emeklisiyle hep birlikte büyümesine katkıda bulunduğumuz milli gelirin adilce paylaşılması, sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi ancak hak mücadelesine omuz veren bireyler ve kurumların çoğalmasıyla mümkün olacaktır.
 
Biliyoruz ki, birliğimizi ve beraberliğimizi yenecek hiçbir güç yoktur. Bizler birlik oldukça, hiçbir güç, bizleri yok sayamayacak, haklarımızı geriletemeyecektir. Hak aramak kutsal bir mücadeledir. Bizler bu mücadeleyi yalnızca bir alanda değil; her alanda, her platformda veriyoruz. 
 
Türk Eğitim-Sen’in mücadele ruhu çalışanlarımızı mutlu, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bir ve bütün olarak ilelebet payidar kılacaktır. Çalışanlarımız emeğinin, alın terinin ve yüreğinin gücünün farkına vardığında yarınlar daha güzel olacaktır.
Bu duygular içinde “Bir arada kardeşçe, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, haklarımızı elde edebilmek için daha güçlü bir mücadele vereceğiz. 
 
  
 
 
 
 
Yaşar ŞANLI
Türk Eğitim Sen Kocaeli1 Nolu Şube Başkanı