EK ZAM KONULU SAHA AÇIKLAMAMIZ

Son yaşadığımız ekonomik gelişmeler karşısında kamu çalışanlarımızın gelir kayıplarını önlemek amacıyla bir ek zam yapılması talebimizi seslendirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Ocak ayı itibarıyla çalışanlarımıza ilave bir zam yapılması artık zaruri bir hal almıştır. Çalışanlarımızın alım gücünü artırabilmek adına ücretlerde refah payı uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Diğer bir husus enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde enflasyon farkının mutlaka aylık olarak maaşlara yansıtmak gerekir ki çalışanlar hiç olmazsa maaş kayıplarının önüne geçilmiş olsun. Bu konulardaki beklenti ve taleplerimizi birkez daha buradan ifade ediyoruz.


TÜRKİYE KAMU SEN TÜRKİYE SEVDAMIZ EKMEK İÇİN KAVGAMIZ DİYEN BİR HAREKETTİR.
Ekmek, hayatta kalma irademizin, hasbelkader sahibi olduğumuz ömürlerimize tutunma çabamızın yalın,kutlu ve romantik sembolüdür.
Ekmek geçimdir. Hayatla kurduğumuz bağın temsilidir. Toplumcu anlayışımızda bu kutlu sembolün içeriğini oluşturan insanca bir yaşamı bu toprağın gerçek sahiplerine vermek için durmadan mücadele ediyoruz. Alım gücü düşen sabit ücretin, yani ekmeğin hayatla kurduğu bağ kopmasın diye. EK ZAM ZARURİDİR.
-Gelir kaybının telafi edilmesi amacıyla tüm çalışanlara SEYYANEN ZAM verilmesini,
-Enflasyon farkının yanı sıra yüksek oranda REFAH PAYI uygulamasının getirilmesini,
-Enflasyon farkının AYLIK olarak maaşlara yansıtılsını,
-Tüm kamu çalışanları %15’lik VERGİ DİLİMİNE sabitlensini İSTİYORUZ.
Şimdi sizlerle bazı kamu çalışanı maaşlarını paylaşmak istiyorum;
Yaklaşık 4 yıllık ÖĞRETMENİMİZİN maaşı 8.584,56 TL
1/4 Dereceye gelmiş OKUL MÜDÜRÜMÜZÜN maaşı 10.796,58 TL
En az yirmi yıllık HİZMETLİ çalışanımızın maaşı 8.310,40 TL
Tapu Müdürlüğümüzde 4-B li Büro Personelimiz 8900TL
PTT de çalışan İHSLli hizmetli 8500 TL almakta bu örnekleri her kurum için çoğaltmak mümkün.
Bu durum, kabul edilemez!


Ayrıca;
VERGİ DİLİMLERİ
Vergi dilimleri konusu da masada gündemimizdeydi. Bu mesele çalışanlarımız açısından önemli bir konu. Geçen yıl itibarıyla örneğin asgari ücret gelirleri vergi dışında tutuldu ama enflasyonun yüksek olması münasebetiyle bu istenen yansımayı oluşturmadı. Şu anda bizim talebimiz çalışanların üzerindeki bu vergi yükünün hafifletilmesi ve kamu görevlerinin yüzde 15 vergi diliminde sabitlenmesi gerekliliğidir. Netice itibariyle az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmalıdır ilkesini önemsiyoruz”
3600 EK GÖSTERGE
3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeler parlamentoda geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. Bu konuda sendikamızın üstün gayreti ile önemli bir mesafe kat edildi. Düzenleme dört meslek grubu ile sınırlı
kalmadı. Kademeli ek gösterge artırımı söz konusu oldu. Eğitim durumlarına göre de gelişmeler yaşandı. Ancak şu an itibariyle geldiğimiz noktada birinci dereceye gelen kamu görevlilerinin de 3600 ek göstergeye dahil olması bizim talebimizdir. Bu talebimizin makul karşıladığını biliyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu konuda gelişme sağlanacaktır diye düşünüyorum. Hakkaniyet, adalet ve çalışma barışının tesis edilmesi için bu düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç vardır. Genel İdari Hizmetler sınıfında da birinci dereceye düşen kamu görevlilerinin sayısı çok fazla değil, o nedenle bu konuda inşallah kısa zamanda düzenleme hayata geçecektir.


SÖZLEŞMELİLERE KADRO
Sözleşmelilere kadro konusunda da Türkiye Kamu-Sen olarak görüşlerimizi sayın Bakanla paylaştık. Türkiye Kamu-Sen kuruluşundan bugüne kadar her daim güvenceli çalışmayı savunmuştur. Sözleşmeli, kısmi, kısa süreli çalışma biçimlerini her zaman karşı durduk. Kamuda şu an itibarıyla 32 farklı statüde istihdam var, bu şekilde mevzuatı farklı, özlük hakkı sistemlerin çalışma barışına ve hayatına katacağı bir şey yoktur. 2011 ve 2013 yıllarında tüm sözleşmelere kadro verilmiştir. Önümüzdeki günlerde yapılacak düzenleme ile yine aynı uygulamanın yapılmasını ve tüm sözleşmelerin kadroya geçilmesini bekliyoruz.


YARDIMCI HİZMETLİLER
Yardımcı Hizmetliler konusunda Türkiye Kamu-Sen olarak hassasiyetimizi bir kez daha ortaya koyduk. Toplu sözleşmede gösterdiğimiz iradeyi bir kez daha bugün masaya getirdik. Önümüzdeki süreçte Genel İdari Hizmetler sınıfına geçmek isteyen bu arkadaşlarımızın da beklentilerinin karşılanması talebimizdir.
YEMEK VE YOL YARDIMI YENİDEN GÜNCELLENMELİ, YENİ SOSYAL YARDIMLAR GETİRİLMELİDİR
Memurlarımızı ödenen birkaç başlıkta yardımlar var. Giyim yardımı ve yiyecek yardımı bunlardan birkaç tanesi ama giyim yardımı ne yazık ki bugüne kadar güncellenmedi. Bu konuda günün şartlarına göre güncellenmesi konusunu dile getirdik. Yemek ücretlerinin de yeniden düzenlenmesini kamu görevlerimiz için talep ettik. Türkiye Kamu-Sen olarak ayrıca ulaşım ve kira yardımının da kamu görevlilerine verilmesi noktasında fikrimizi de bir kez daha buradan ifade ediyoruz.
Bu başlıklarda sağlanabilecek ilerlemelerin kamu görevlerini memnun edeceğini Türkiye Kamu-Sen olarak ortadaki sorunları görüyoruz, yadsınamaz bir mücadele ortaya koyuyoruz. Çalışanlarımızın biraz daha rahat nefes alabilmeleri için çaba ve gayretlerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyor, katılımıza teşekkür ediyorum.
YAŞAR ŞANLI
TÜRKİYE KAMU-SEN KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ