Çok Önemli Açıklama

Değerli Arkadaşlarım;

Malumunuz, Kariyer sınavı süreciyle sahada oluşan durum bir süredir sendikamıza yönelik bir itibarsızlaştırma operasyonuna dönüştürülmüştür.

Sahada öylesine bir hava oluşturulmaya çalışılmaktadır ki; sendikamız, sanki Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinde hiçbir şey yapmamış ya da kariyer sınavıyla ilgili iddia ve talebinden vazgeçmişçesine bir algıya mahkum edilmeye çalışılmaktadır.

Oysa ki, Türk Eğitim-Sen, ÖMK’nın çıkarılacağının kamuoyuna ifşa edildiği 23 Ekim 2018’den teklifin TBMM’ye sunulduğu 31 Aralık 2021 tarihine kadar, meslek kanunu ile ilgili bir sendikanın yapması gereken ne varsa ortaya koymuştur. Türk Eğitim Sen, gerek Bakanlık merkez teşkilatının gerekse de taşra teşkilatının düzenlediği çalıştaylara iştirak ederek ve ayrıca kendi düzenlediğimiz çalıştay ve toplantılarda talep ve görüşlerimizi kamuoyu ve muhataplarımızla paylaşmış, afiş ve broşürler hazırlayarak meslektaşlarımız bilgilendirilmiş, sayısını hatırlayamayacağımız basın açıklamaları ve TV programları ile ses vermiş, 23 Kasım 2021’de Cumhurbaşkanının “Meslek Kanunu’nu çok yakın zamanda çıkarıyoruz” ifadesi üzerine de 8 Aralık 2021 tarihinde Ankara ve 81 ilde ilimizde de Valilik Vatandaş giriş kapısında, alanlarda kitlesel basın açıklamalarıyla taleplerimizi bir kez daha gündeme taşımıştır.

TBMM safhasında da iki genel başkan yarımcımız vasıtasıyla komisyonda sendikamızın talepleri en üst düzeyde ve en net şekilde ifade edilmiştir.

Kanun çıktıktan sonra kanunun uygulamasına dair hazırlanmış olan mevzuat düzenlemesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle yargıya taşınmıştır.

Ve son tahlilde 5 EYLÜL sonrası 81 İL 81 MEYDAN ile sahaya çıkmış, ilimizde de 9 Eylül de düdüklerle Sabri Yalım Parkında SINAVA HAYIR denmiştir. Ayrıntılar www.teskocaeli.com da mevcuttur. 

 

Velhasıl, ÖMK sürecinde Türk Eğitim Sen üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmiştir.

Fakat geride kalan dört yıllık sürede kulağının üzerine yatanlar, ÖMK konusunda “Geri çekilsin” sloganından başka hiçbir duruş ve gayret ortaya koymayanlar son iki ayda sahayı provake etmeye başlamışlardır. İçeriği ve sunumu bakımından amatörce hazırlanmış ve bu hüviyetiyle de adeta meslektaşlarımıza hakaret niteliği taşıyan 180 ve 240 saatlik videoların yayınlanmasıyla birlikte öğretmenlerimizde oluşan büyük tepki ve öfke ortamı bir takım sendikalar ve siyasetçiler için verimli bir zemin olarak fark edilmiş ve yeni bir süreç başlatılmıştır. Sözde kariyer sınavı özelinde yürütülen faaliyetler, aslında başka hedefleri taşımaktadır. İş işten geçmiş, süreç başlamış, eğitimler tamamlanmış, sınava ramak kalmış fakat kanunun hazırlık aşamasında kılını kıpırdatmayanlar ve kamuoyu oluşturulması anlamında Türk Eğitim Sen’in ortaya koyduğu dirayetin yüzde birini sergilememiş olanlar, güya, şimdi çıkmışlar öğretmenin derdiyle dertleniyorlar! Atı alanın Üsküdar’ı çoktan geçtikten sonra yapılan sözde etkinlik ve eylemlerin tek bir amacı vardır; tribünlere oynamak ve süreci manipüle etmektir.

Değerli arkadaşlar;

Takdir edersiniz ki, karşı karşıya kaldığımız bu yeni durum, mesleki ve sendikal bir süreç olmaktan çoktan çıkmıştır. Boykot çağrısı ve eş zamanlı olarak sosyal medyada arkasında samimi öğretmenlerimiz dışında harici mihrakların organizasyonunun da bulunduğu bir kampanyayla ÖMK/Kariyer sınavı meselesi, mesleki kulvardan çıkarılmıştır. Orada gördüğümüzün bir sendikal ittifak olmadığını, “SORUNDAN NEMALANMA” İttifak bloklanması olduğunu ve amacının da başkaca hedeflere yönelik bir kurgulanma olduğunu siz değerli arkadaşlarımızın da görmesini yürekten diliyorum. Böylesi bir kulvarda, Türk Eğitim Sen’in olması tabii ki düşünülemez. 

Son olarak Kanuna karşı kıdemin öncellenmesi hususunda TBMM’de Genel Merkezimizle büyük bir mücade yürütüyoruz. Sonuç alınırsa tüm eğitim çalışanlarına hediyemiz olacaktır. 

Ben teşkilatımıza çok güveniyorum. 

Türk Eğitim Sen otuz yıllık tarihinde çok defa olduğu gibi bu süfli saldırı ve tazyiki de başarıyla alt edecek dirayet, birikim ve cesarete sahiptir.

Selam ve Saygıylarımla…

 

Yaşar ŞANLI

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı