TBMM, ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNU YENİDEN ELE ALMALIDIR!

TBMM, ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNU YENİDEN ELE ALMALIDIR!

 

Öğretmenlerimizi, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayıran kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunudur. Kariyer basamaklarında unvan alabilmek için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı yine yasalaşan kanunla belirlenmiştir. 

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı ile öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav duyurusu için Millî Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dayanılarak hazırlanarak Resmî Gazete’de yayımlanan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği” de bu kanuna göre hazırlanmıştır. 

 

Kariyer basamaklarında unvan alabilmek için yapılacağı duyurulan yazılı sınavın iptali, MEB’in hazırladığı yönetmelik iptaliyle değil TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanununun tekrar revize edilmesiyle mümkün olacaktır.

 

Türk Eğitim-Sen olarak, Öğretmenlik Meslek Kanunun TBMM Genel Kurulunda tekrardan görüşülerek kanundaki tüm eksikliklerin ve hataların düzeltilmesi noktasında sürdürdüğümüz mücadelemize devam edeceğiz. Daha bir ay öncesine kadar Öğretmenlik Meslek Kanununu ağzına bile almayıp öğretmenlerimizin kariyer basamakları sürecini kendi ikbal mücadelelerini alanı olarak gören bulanık su avcılarına, üyelerimizin kendi konfor alanları uğruna sonu bilinmez kuyulara çekmeye fırsat vermeyeceğiz, ucunu samimi öğretmenlerimizin çekmediği hiçbir zincirin paydaşı da olmayacağız.

 

Eğitim çalışanlarının güven kapısı, istikrarlı ve ahlaklı sendikacılığın adresi olan Türk Eğitim-Sen’in Öğretmenlik meslek kanunu noktasındaki duruşu nettir: SINAVA KAR-ŞI-YIZ! Çok açık ve net ifade etmek isterim ki Türk Eğitim-Sen’in duruşunu sorgulamak ve Türk Eğitim-Sen’e istikamet tayin etmek hiç kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir! Türk Eğitim-Sen’in istikametini; ilkeleri, inandıkları ve sendikal birikimi belirler. Yetkili sendika olma noktasındaki kararlı ve ilkeli yürüyüşümüze kesintisiz devam ediyoruz.

Ayrıca bir hususuda herkese net bir şekilde ifade etmek isterim ki;

 

SAHTESİNİZ

Bugünün ötekileştirme apartları ile mücadelemiz her zeminde devam ediyor. Milli Varlığa zararlı cemiyetlerin devamı niteliğindeki STK görünümlü hücre evleri ile mücadelemizden ödün vermeyeceğiz. Peki ya dünün STK görünümlü ötekileştirme aparatları, milletin değerlerine fütursuzca saldırıyordu, Ulu Önderin ve uğruna bu milletin çocuklarının yüz binlerce şehit verdiği Cumhuriyetin değerlerinin ardına saklanarak, adeta geçmişin mandacılarının devamı gibi ince ince saldırılarını yapıyordu. 

Şimdi de ellerini ovuşturarak bekliyorlar. 

Sloganlarla bir iş yapmış gibi görünerek kitleleri hipnotize etme gayretinizi görüyoruz.

Gerçekleri biliyoruz taki kanınızdaki hücrelere kadar. 

SAHTESİN SLOGAN SEN, SAHTESİN MALUM SEN. 

KUVVACI RUHUMUZLA, 

VATANINI, MİLLETİNİ, ATATÜRK’ü, CUMHURİYETİ SEVEN TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARININ BİLEŞİK ÇATISI OLMA HÜVİYETİYLE VARLIĞIMIZ TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN!!! 

 

Yaşar ŞANLI 

Türkiye Kamu-Sen Kocaeli İl Temsilcisi

&

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı