2. MAARİF KONGRESİ KAPSAMINDA “BÜYÜK ÖĞRETMEN KURULTAYI” DÜZENLİYORUZ

    15 Temmuz 1921 tarihinde 1.sini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün topladığı Maarif Kongresi’nin yüzüncü yılında aynı ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi Türk Eğitim Sen tarafından toplanıyor. 2. Maarif Kongresi kapsamında “Büyük Öğretmen Kurultayı”da gerçekleştirilecektir. 
Büyük Öğretmen Kurultayı hazırlıkları kapsamında şubelerimiz tarafından 25 Mayıs – 5 Haziran 2021 tarihlerinde İlçe komisyon çalışmaları, 10-20 Haziran 2021 tarihlerinde ise il komisyon çalışmaları yapılarak 52 başlık altında okul öncesinden, yükseköğretime kadar Türk milli eğitimi masaya yatırılmış ve il raporları oluşturulmuştur. 
İllerden seçilen temsilciler 15-16 Temmuz 2021 tarihlerinde Ankara’da toplanarak Büyük Öğretmen Kurultayı’nı gerçekleştirip il raporlarından faydalanarak 52 başlıkta Türkiye Raporunu hazırlayacaklardır. 
    Türk Eğitim Sen çalışan, üreten, yol gösteren sendikacılık anlayışı ve milli bir sivil toplum örgütü olmanın verdiği sorumlulukla çalışıyor ve üretiyor. 
İnanıyoruz ki Büyük Öğretmen Kurultayı sonucunda çıkacak rapor, cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına ufuk açacaktır. 
    Emeği geçen tüm teşkilat yöneticilerimize, raporlara katkı sağlayan ilçe ve il komisyonlarında görev alan arkadaşlarımıza ve Ankara’da gerçekleştireceğimiz Büyük Öğretmen Kurultayına katılacak il temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum.
 
BÜYÜK ÖĞRETMEN KURULTAYI ÇALIŞMA KONULARI
 
1- Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2- Din Eğitimi
3- Eğitim Bilimleri
4- Eğitim Denetimi
5- Eğitim İstihdam İlişkisi
6- Eğitim Materyali Geliştirme
7- Eğitim Teknolojileri
8- Eğitim Yönetimi
9- Erken Çocukluk
10- Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri
11- Güzel Sanatlar Eğitimi
12- Hayat Boyu Öğrenme
13- İçerik ve Uygulama
14- İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri
15- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi
16- Kültür Aktarımı
17- MEB’ İn Temel Politikası
18- Mesleki ve Teknik Eğitim
19- Müfredat Geliştirme
20- Mülteci ve Sığınmacı Eğitimi
21- Okul Gelişim Modeli
22- Okul Organizasyonu
23- Ortaöğretim Alanı
24- Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
25- Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
26- Öğrenme Analitiği Araçlarıyla veriye Dayalı Yönetim
27- Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm
28- Öğretmen Geliştirme (Hizmet İçi)
29- Öğretmen Yetiştirme
30- Ölçme ve Değerlendirme
31- Öğretimde Öğrenci Seçme ve Yönlendirme
32- Özel Eğitim
33- Özel Öğretim Yöntemleri
34- Özel Yetenek
35- Üstün Yeteneklilerin Eğitimi
36- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
37- Spor Eğitimi
38- Temel Eğitim
39- Türk Kültürü ve Eğitim Üzerine
40- Türkçe Öğretimi
41- Uzaktan Eğitim
42- Vakıf Üniversiteleri
43- Yabancı Dil Eğitimi
44- Yabancılara Türkçe Eğitimi
45- Yaygın Eğitim 
46- Yurt Dışı Eğitim
47- Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Eğitimi
48- Yurtiçi ve Yurt Dışı Diploma Denklik
49- Türk Soyluların Eğitimi
50- Yüksek Öğretim
51- 2023 Eğitim Vizyonu 
52- Diğer…

Yazar: teskocaeli1