24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMAMIZ

BİZ ÖĞRETMENİZ

Gün ışığının karanlığa zaferinin öncüsüyüz biz. Savaşta kurtuluş, barışta uygarlık mücadelesi olan 1.Maarif Kongresinin mirasçısıyız. Geçmişe dair ne varsa bizim eserimizdir ve geleceğe dair her umut, bizim emeğimiz.

Yaradan’ın, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Vahyinde filizlenen cehalete isyan ordusunun süvarisi; vatanına, milletine, töresine ve kendisine ihanet etme korkusunun “Eti senin kemiği benim” teslimiyetinde yurduyuz biz.

Bir harf öğretmenin hatırı ve kırk yıl köle olmanın sadakatini, Hz. Ali dilinden döküldüğünden bu yana şeref madalyası gibi taşırız biz. Bu yüzdendir ki;”Babam beni gökten indirdi; hocam yerden göğe yükseltti.” Sırrı ve saltanatında dünyayı fethe yürüyen Büyük İskender’in ve tüm insanlığın ilk keşfettiği kıtayız. Bu yüzdendir ki; çıplak bedenlere giysi, bembeyaz sayfalara yazı ve tertemiz yüreklere damlayan bilginin membaıyız.

Evet, bugün öğretmenler günü; öğretmenlerimiz yine yalnız, yine sahipsiz ve yine emeğinin çok altında, yine fedakârlığının çok gerisinde bir ilgi ve alakayla karşı karşıya.

Öğretmeninin derdini sormayan, halini bilmeyen ve sadece SMS yoluyla yılda bir defa gününü kutlayarak sorumluluklarını ve vazifelerini geçiştirenler, bu durumdan artık utanç duymalıdır.

Bakınız öğretmenlerle ilgili yapılan anketten birkaç önemli bilgi sunayım:

Türk Eğitim-Sen 07-18 Kasım 2019 tarihleri arasında öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla bir anket çalışması yaptı. Türk Eğitim-Sen internet sitesi dahil 8 ayrı sitede yayınlanan ankete 6 bin 728 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 34.3’ü lisede, yüzde 32.4’ü ilkokulda, yüzde 29.4’ü ortaokulda, yüzde 2.2’si yaygın eğitim kurumlarında, yüzde 1.7’si de bağımsız anaokulunda görev yapıyor. Ankete katılanların yüzde 80.1’i öğretmen, yüzde 10.7’si müdür yardımcısı, yüzde 7.4’ü müdür. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 1.8.

Anketin bazı çarpıcı sonuçlarına gelince:

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 48.7’Sİ MESLEK HAYATINDA BİR YA DA DAHA FAZLA SAYIDA ŞİDDETE MARUZ KALDIĞINI BELİRTİYOR.

Ankete katılanların yüzde 56.9’u okulda kendini güvende hissetmiyor.

“Meslek hayatınızda öğrenci/veli şiddetine (fiziksel, sözlü, psikolojik, cinsel şiddet) maruz kaldınız mı?” sorusuna ankete katılanların;

yüzde 36.7’si 1-3 kez,

yüzde 5.6’sı 4-6 kez,

yüzde 6.4’ü 7 kez ve üzeri derken;

“Hiç kalmadım” diyenlerin oranı yüzde 51.3’tür.

Şiddete maruz kalanlara şiddetin nerede gerçekleştiğini sorduk. Buna göre;

yüzde 30.6’sı okul koridorunda,

yüzde 21’i okul bahçesinde,

yüzde 18.9’u öğretmenler odasında/müdür odasında,

yüzde 16.8’i sınıfta,

yüzde 12.7’si okul dışında cevabını verdi.

Şiddete maruz kalanların sadece 14.4’ü şikayetçi olurken, yüzde 85.6’sı şikayetçi olmamış. Şiddete maruz kalıp, şikayetçi olmayanların;

yüzde 45.7’si “Özür diledikleri için şikayetçi olmadım” derken,

yüzde 27.3’ü “Şikayetçi olmamam yönünde telkinler aldığım için şikayetçi olmadım”,

yüzde 12.6’sı “Korktuğum için şikayetçi olmadım” dedi.

“Şiddeti artıran en önemli etken nedir?” sorusunda ankete katılanların;

yüzde 57.2’si “Siyasetçi ya da toplumda göz önünde kişilerin öğretmenlerin itibarını azaltıcı söylemleri”,

yüzde 26.4’ü “Önleyici ve caydırıcı müeyyideler getirilmemesi”,

yüzde 7.3’ü “Disiplin yönetmeliklerinin yetersizliği”,

yüzde 4.3’ü “Televizyonda şiddet içeren dizi ve programlar”,

yüzde 2.7’si “Şiddet uygulayanların sağlıklı ruh haline sahip olmamaları” derken,

yüzde 2.1’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete katılanların;

yüzde 50.9’u önleyici ve caydırıcı müeyyideler içeren yasa çıkarılmasının öğretmenlere yönelik şiddeti engelleyebileceğini düşünürken,

yüzde 37.3’ü kısmen,

yüzde 11.8’i hayır cevabı vermiştir.

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 94.1’İ MESLEĞİ NEDENİYLE YIPRANDIĞINI İFADE EDİYOR.

Ankete katılanların yüzde 94.1’i mesleği nedeniyle yıprandığını belirtiyor.

Mesleği nedeniyle yıprandığını belirtenlere “Sizi en çok yıpratan husus nedir?” diye sorduk. Buna göre ilk üç sırada;

yüzde 32.3 ile “Ekonomik ve sosyal sorunlar, özlük hakların iyileştirilememesi”,

yüzde 21.8 ile “Yandaş kayırmacılık, kadrolaşma ve haksız uygulamalar”,

yüzde 13.5 ile “Olumsuz çalışma koşulları” cevabı yer almıştır.

ANKETE KATILANLARIN SADECE YÜZDE 8.4’ÜNÜN MESLEK HASTALIĞI YOK. MESLEK HASTALIĞI OLDUĞUNU BELİRTENLERİN YÜZDE 11.9’U PSİKOLOJİK SORUNLAR/SİNİRLİ OLMA DURUMUNDAN MUZDARİP.

“Meslek hastalıklarından en çok hangisini yaşıyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 8.4’ü “Meslek hastalığım yok” demiştir. Bu soruda ilk 5 sırada yer alan rahatsızlıklar ise;

yüzde 32.5 ile “Bronşit/faranjit/larenjit/ses teli hastalıkları”,

yüzde 23.6 ile “Ayak, bel ve eklem ağrısı”,

yüzde 11.9 ile “Psikolojik sorunlar/ sinirli olma durumu”,

yüzde 9.2 ile “Bel/boyun fıtığı”,

yüzde 7.4 ile “Baş ağrısı/migren” dir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 30.8’İNİN KREDİ KARTIYLA YAPTIĞI HARCAMALAR MAAŞININ DÖRTTE İKİSİNE DENK GELİYOR.

Ankete katılanların yüzde 44.7’sinin aylık mutfak masrafı 1.501 TL ve üzerindedir.

Ankete katılanların;

yüzde 19.6’sı kredi kartıyla yaptığı harcamaların dörtte birine,

yüzde 30.8’i maaşının dörtte ikisine,

yüzde 25.8’i dörtte üçüne,

yüzde 15.8’i de tamamına tekabül ettiğini söylerken;

yüzde 8’i kredi kartı kullanmadığını belirtmiştir.

Ankete katılanların yüzde 42.9’u her ay kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini belirtiyor.

Ankete katılanların yüzde 62.8’inin banka kredisi borcu var. Banka kredisi borcu olduğunu bildirenlerin yüzde 14.4’ünün 101.000 TL’den fazla borcu var.

“Borçlarınızı ödemek için nasıl bir yol izliyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların;

yüzde 22.2’si “Hiçbir borcum yok” derken;

yüzde 36.2’si kredi çektiğini,

yüzde 14.9’u aile ve arkadaş çevresinden borç aldığını,

yüzde 7.6’sı ek iş yaptığını,

yüzde 5.1’i borcunu ödeyemediğini,

yüzde 0.4’ü tefeciden borç aldığını belirtti.

Diğer seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 13.6’dır.

Ankete katılanların;

yüzde 67.2’si birikim yapamadığını,

yüzde 18.9’u yüzde 10’dan az,

yüzde 10.6’sı yüzde 11-30,

yüzde 2.6’sı yüzde 31-50 arası,

yüzde 0.7’si de yüzde 51’den fazla birikim yaptığını ifade etmiştir.

Ankete katılanların yüzde 95.4’ü toplu sözleşmede yapılan zam oranlarının ekonomik kayıplarını telafi etmeyeceği görüşündedir.

Anketin tüm sonuçları için bakınız www.turkegitimsen.org.tr

Evet, “Allah beni muallim olarak göndermiştir.” Buyuran Hz. Peygamber’in ve “Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” Diyen Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal’in açtığı yolda yolun açık olsun öğretmenim.

Türk eğitim Sen senin hakkına göz dikenlerin, senin emeğine laf söyleyenlerin daima karşısında duracak; cehalete karşı muzaffer olabilmen için verdiğin mücadelenin öncüsü olacaktır.

Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor;Şehit öğretmenlerimize hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hala mücadelesini sürdürenlere de sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.

Yaşar Şanlı

Şube Başkanı

 

 

Yazar: teskocaeli1