ÖĞRETMENLERE OKUL GİRİŞ KAPILARINDA NÖBET GÖREVİ VERİLEMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere, okul giriş-çıkış kapılarında nöbet görevi verilemez dedi.

Sendika Genel Merkezimiz tarafından bakanlığa yazılan yazıda öğretmenlere okul-giriş çıkış kapılarında nöbet görevinin verilemeyeceğini belirtilerek valiliklerin uyarılması istenmiştir.

Genel Merkezimizin yazısına cevaben gönderilen;

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce gönderilen yazıda “Okullarımızda müdür yardımcısı ve öğretmenlerimiz ilgi (a) Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesine göre nöbet görevini yerine getirmektedir. Bu kapsamda nöbetçi öğretmelerin görevi ilk dersten 30 dakika önce başlamakta ve son dersten 30 dakika sonra bitmektedir. Bu görev, mesai saatleri içerisinde yerine getirilen eğitim öğretim görevi ile birleşik bir görevdir. Öğretmenler, nöbet görevlerini yerine getirirken sınıfta, teneffüste, kantinde, koridorda, bahçe ve benzeri alanlarda öğrencilerin davranışlarını gözlemler, gerekli durumlarda müdahale eder ve okul yönetimini bilgilendirir. Ancak nöbetçi öğretmenlerin okul giriş-çıkış kapılarında müracaat memuru ya da güvenlik personeli gibi sabit bekleme görevi bulunmamaktadır. Bunun yanında bahçede görevli nöbetçi öğretmenlerin okul bahçesinin diğer alanları gibi okul giriş kapısını da kapsayacak şekilde nöbet görevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca nöbetlerde uyulacak esaslar ilgi (a) Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasında açıklandığı üzere öğretmenler kurulunda görüşülerek kararlaştırılmaktadır.” denilerek okul giriş-çıkış kapılarında öğretmenlere nöbet görevi verilemeyeceği açıkça dile getirilmiştir ve nöbete ilişkin hususların öğretmenler kurulunda karara bağlanması gerektiği belirtilmiştir.

 

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nce gönderilen yazıda “Ayrıca, eğitim kurumlarında nöbet görevini yerine getiren öğretmenlere, özel olarak eğitim kurumlarının giriş ve çıkış kapılarında nöbet görevi verildiğine dair Bakanlığımıza herhangi bir şikayet ulaşmamıştır. Bununla birlikte ilgi (a) Yönetmeliğin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtildiği gibi okulda tutulacak nöbet görevinin esasları “öğretmenler kurulu” nda belirlenmektedir.” ifadelerine yer vererek nöbete ilişkin esasların öğretmenler kurulunda belirleneceğini ifade etmiştir.

 

Tüm bu yazılar ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca öğretmenlere okul giriş-çıkış kapılarında nöbet görevi verilemeyecektir.

 

GİRİŞ KAPISINDA VERİLEN NÖBET GÖREVİ YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

Yazar: teskocaeli1