ÖĞRETMENLER MESLEKİ ÇALIŞMANIN İKİNCİ HAFTASINI İSTEDİKLERİ YERDE YAPABİLİRLER

Öğretmenler ders kesiminden 1 Temmuz’a ve 1 Eylül’den derslerin başlamasına kadar mesleki çalışma yaparlar.

Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları öğretmenlerin verecekleri dilekçe için tıklayınız.

Lise öğretmenlerinin verecekleri dilekçe için tıklayınız.
Her yıl Haziran dönemi mesleki çalışmanın ikinci haftasının istenilen il ve ilçede yapılabileceği ile ilgili açıklama yapılır iken bu yıl bu açıklama ne mesleki çalışma programında yer aldı nede ekstra bir açıklama yapıldı. Aslında yapılmasına da gerek yok

Çünkü yönetmelikte bu yönde düzenleme var.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda;

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğretmenlerin mesleki çalışmaları” başlıklı 38. maddesi 3 .fıkrası (c) bendindeki; “(3) Derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapılacak mesleki çalışmalarda; c) Öğretmenler ilk haftadan sonraki seminer çalışmalarına istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de katılabilirler. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.” hükümlerine,

Tüm Liselerde;

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğretmenlerin mesleki çalışmaları” başlıklı 87. maddesi 3 .fıkrası (b) bendindeki; ” (3) Yönetici ve öğretmenler; b) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ikinci haftası ve sonraki günlerinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulurlar. İstemeleri halinde bu eğitimi farklı il/ilçelerde de alabilirler. Farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenler, katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek zorundadırlar.” hükümleri ne göre; öğretmenlerin mesleki çalışmanın ikinci haftasını istedikleri il ve ilçede yapmalarının önünde bir engel yoktur.

Yönetmeliğin amir hükmü üzerine okula vereceksiniz dilekçeyi istediğiniz il veya ilçeye gideceksiniz önemli olan gittiğiniz yerin bunu kabul etmesi.

Yetkililerce yapılan , yazı gelmedi, yok planlama yapmadık, yok biz istemiyoruz açıklamaları lafı güzaftir. Öğretmenin aleyhine bir şey olsa başka ile gönderilen yazıyı bile uygulayan yöneticiler bu konuda samimi değildir.

Biz yanınızdayız: yeter ki siz dilekçenizi okula bırakıp gidiniz. Gittiğiniz yer kabul ediyorsa bir sorun çıkmayacaktır.Öğretmen hakkına sahip çıkmalıdır. Gitmek isteyen dilekçesini okula bırakıp gitmelidir. Biz avukatlarımızla, hukuk büromuzla üyelerimizin yanındayız.

Yazar: teskocaeli1