ÖĞLE ARASI NÖBETLERİ DÜZENLENECEK

Sendikamızın aldığı karar doğrultusunda bir süredir. Öğle arası nöbetleriyle ilgili eylem yapılmaktaydı. Türk Eğitim-Sen olarak, öğretmenlerimizin temel insani ihtiyaçlarını giderebilmelerine dahi engel teşkil eden öğle arası nöbetleri hususunda bir düzenleme yapılması talebini ununca süredir gündeme taşıyor idik.
Ancak talebimize olumlu karşılık bulunamaması üzerine öğle arası nöbetlerin tutulmayacağına dair eylem kararı almıştık.
Ancak son zamanlarda bazı illerde eylemimize iştirak eden üyelerimize soruşturma açılması ve hatta nöbet ücretlerinin kesilmesi üzerine Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduk. Ve nihayetinde sayın Bakanın talimatıyla MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bugün itibariyle taşra teşkilatına bir genelge yayınlayarak duruma müdahil oldu.
Buna göre MEB tarafından, öğle arası nöbetlerinde öğretmenlerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ara verileceği, bu aralar nedeniyle nöbet görevinin fiilen ve tam olarak yerine getirilmemiş sayılamayacağını ve dolayısıyla nöbet için öngörülen ücretin tam olarak ödeneceğini bildirmiştir.
Bu yazıya rağmen farklı bir işlen yapan idareciler suç işleyecek ve gereği yapılacaktır.

Yazar: teskocaeli1