EYLEM KARARLARIMIZ DEVAM EDİYOR.

Türk Eğitim – Sen Genel Merkezimiz aşağıdaki Eylem kararlarını almışlardır.

1-Mesai Saatleri Dışındaki Angarya Görevleri Yerine Getirmeme Eylem Kararı,
2-Tam Gün Eğitim Yapan Okullarda Öğle Arası Nöbet Tutmama Eylem Karar,
3-Öğrencilerin Özel Servis veya Taşımalı Eğitim Kapsamında Taşıma Servisi İle Geldikleri Okullarda Nöbetçi Öğretmenlere Servislerle İlgili Angarya Görevleri Yerine Getirmeme Eylem Kararı,
4-Haftada Birden Fazla Nöbet Görevi Verilen Üyelerimizin İlk Nöbetten Sonraki Nöbet Görevlerini Yerine Getirmeme Eylem Kararı
5- Serbest Kıyafet Eylem Kararı,

Mesai saatleri dışındaki angarya görevleri ve taşımalı eğitimle ilgili angarya görevleri yerine getirmiyor ve öğle arası ile ücret ödenmeyen/haftada birden fazla nöbet tutmuyoruz.

EYLEM KARARLARI VE BİREYSEL BAŞVURU DİLEKÇELERİ 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun “Öğretmenlik” başlıklı 43/1 maddesindeki “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” hükümlerine göre; öğretmenlik Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.

Ayrıca 12.01.1961 tarih ve 10705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 44. maddesindeki; “Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar.” hükümlerine göre; öğretmenlik mesleği dışında kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar.

Eyleme katılacak üyelerimizin konuyla ilgili bireysel başvuru dilekçesini (serbest kıyafet eylemi hariç) okul yönetimine vermesi gerekmektedir.
Konu ile ilgili detaylı bilgi için sendikamız mevzuat ekibi ile diyaloğa geçebilirsiniz. İletişim 02623313166 – 05056326677

1- MESAİ SAATLERİ DIŞINDAKİ ANGARYA GÖREVLERİ YERİNE GETİRMİYORUZ.

Mesai Saatleri Dışındaki Angarya Görevleri Yerine Getirmeme Eylem Kararı İçin Tıklayınız.

Konuyla ilgili Bireysel Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

2- ÖĞLE ARASI NÖBET TUTMUYORUZ.

Tam Gün Eğitim Yapan Okullarda Öğle Arası Nöbet Tutmama Eylem Kararı İçin Tıklayınız.

Konuyla ilgili Bireysel Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

3- TAŞIMALI EĞİTİMLE İLGİLİ ANGARYA GÖREVLERİ YERİNE GETİRMİYORUZ.

Nöbetçi Öğretmenlere Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Okullarda Yaptırılan Taşımalı Eğitimle İlgili Angarya Görevleri Yerine Getirmeme Eylem Kararı İçin Tıklayınız.

Konuyla ilgili Bireysel Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

4- HAFTADA BİRDEN FAZLA NÖBET GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİYORUZ.

Haftada Birden Fazla Nöbet Görevi Verilen Üyelerimizin İlk Nöbetten Sonraki Nöbet Görevlerini Yerine Getirmeme Eylem Kararı İçin Tıklayınız.

Konuyla ilgili Bireysel Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

5- SERBEST KIYAFET EYLEM KARARI 

Serbest Kıyafet Eylem Kararı İçin Tıklayınız.

(Serbest kıyafet eylemi için okul/kuruma dilekçe verilmesi gerekmemektedir.)


Eylem kararlarımız içerik olarak aşığıda belirtilen konuları ve diğer angarya konuları içermektedir.

 • Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00’den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına yapılan hizmetiçi eğitim, seminer ve her türlü eğitim öğretim faaliyetlerine öğretmenlerin zorunlu/resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir.
 • Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00’den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına yapılan her türlü toplantı ve faaliyetlere öğretmenlerin ve personelin resen katılmaya zorlanamaz.
 • Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00’den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına yapılan okul aile birliği ve veli toplantılarına öğretmenlerin ve personelin resen katılmaya zorlanamaz.
 • Öğretmenlere öğle tatilinde nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.
 • Öğretmenlere okul giriş ve çıkış kapılarında nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.
 • Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00’den sonra başlayan saatlerde her türlü eğitim öğretim faaliyetlerinde öğretmenlere nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.
 • Aylık ve zorunlu ek ders saatlerini dolduramayan öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenlere “aylık ve zorunlu ek ders karşılığını doldurmuyorsunuz.” denilerek idari çalışmalarda görev verilmesi yasal ve hukuki değildir.
 • Öğretmenlerin resen Öğrenci/Eğitim Koçu olarak görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir.
 • Öğretmenlere, yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00’den sonra başlayan saatlerde aylık karşılığı ders verilemez.
 • Öğretmenlere haftada birden fazla güne nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.
 • Öğretmenlere hafta sonu destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet görevi verilemez.
 • Halk eğitim merkezlerinde nöbet ücreti ödenmediğinden nöbet tutmama eylem kararı alınmıştır.
 • Öğretmenlere Fatih Projesi Muayene ve Geçici Kabul Komisyonları ile her türlü komisyon ve kurullarda resen görev verilmesi yasal ve hukuki değildir.
 • Öğretmenlerin, öğrencilerin servis ve taşıma araçlarına indirme ve bindirme işlerinde ve servis ve taşıma araçlarının denetlenmesinde görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.
 • Öğretmenlere, öğrencilerin evlerini resen ziyaret etme görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.
 • Rehber Öğretmenlerin özellikle mesai saatleri dışında Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadesinin alınması işlerinde resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir.

Yazar: teskocaeli1