“AHVALLERİ CAM CAMA, YÜREĞİ PARAMPARÇA MUALLİM!”

 

Bir öğretmenler günü yine geldi çattı. Yılda bir defa duyduğumuz cicili bicili sözler, küçük ama hatırlı hediyelerle biraz gönüllerimiz alınacak tabi. Bizi yönetenler de hiçbir zaman mesajsız bırakmamışlardır ki, bunu da buradan ifade etmek isteriz.
Peki, öğretmenlerimizin ahvalleri nasıldır? Kaç kişi bu ahvalden haberlidir? Çocuklarımızı teslim ettiğimiz bu insanları hiç merak eden yok mudur?
Türk Eğitim Sen her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin mesleki ve ekonomik sorunlarını tespit edebilmek amacıyla yüzde 84.5’i evli, yüzde 15.5’i bekâr olmak üzere 25 bin 732 kişinin katıldığı bir anket çalışması düzenledi.
İnanın durumlar tüm tahminlerin üstünde vahim!!!
Ankete katılanların yüzde 33’ünün 1, yüzde 27.5’inin 2, yüzde 14.6’sının da 3 tane kredi borcu bulunmaktadır. Kredi borcu olmadığını söyleyenlerin oranı sadece yüzde 24.9’dur. Ankete katılanların yüzde 17.7’si kredi kartı ya da kredi borcu vb. nedenlerden dolayı sicilinin bozulduğunu ifade etmiştir.
Ankete katılanların yüzde 92’si kredi kartı kullanırken, sadece yüzde 8’i kredi kartı kullanmadığını söylemiştir. “Evin ihtiyaçlarının büyük bölümünü kredi kartıyla karşılıyorum” ifadesine katılıyor musunuz? İfadesine ankete katılanların yüzde 77.1’i evet, yüzde 22.9’u ise hayır cevabını vermiştir.
“Son birkaç yıl içinde öfkenizi kontrol edemediğiniz durum/durumlar oldu mu?” sorusuna ankete katılanların yüzde 70.9’u evet, yüzde 29.1’i hayır cevabını vermiştir. Evet cevabı verenlere bunun nedenleri sorulduğunda; ekonomik sorunlar diyenlerin oranı yüzde 37.7, mesleki sorunlar diyenlerin oranı ise yüzde 32.9, ailevi sorunlar diyenlerin oranı yüzde 12’dir.
Ankete katılanların yüzde 60.7’si mesleğini bırakmayı düşündüğünü, yüzde 39.3’ü ise mesleğini bırakmayı düşünmediğini ifade etmiştir. Mesleğini bırakmayı düşünenlere nedeni sorulduğunda, yüzde 40.7’si öğretmenlerin itibar kaybetmesi, yüzde 20.1’i torpil, yandaş kayırma v.b. uygulamalar, yüzde 15’i ekonomik olarak tatmin etmemesi, yüzde 9’u öğrenci/veli tutumları cevabını vermiştir.
Ankete katılanlardan toplu sözleşme görüşmelerine imza atılan maaş artış oranlarını değerlendirmeleri istendiğinde; yüzde 80’i çok kötü, yüzde 14.8’i kötü, yüzde 3.9’u orta derken; yüzde 0.8’i iyi, yüzde 0.5’i çok iyi cevabını vermiştir.
“Yetkili sendika toplu sözleşme görüşmelerinde iyi bir pazarlık yaptı” görüşüne katılıyor musunuz? Sorusuna ankete katılanların yüzde 78.7’si kesinlikle katılmıyorum, yüzde 16’sı katılmıyorum, yüzde 2’si kararsızım, yüzde 1.7’si katılıyorum, yüzde 1.6’sı ise kesinlikle katılıyorum seçeneğini işaretlemiştir.
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 97.4’ü öğretmen atamalarında mülakat yöntemini yanlış bulmakta; mülakat yöntemini doğru bulmayanlara bunun nedenleri sorulduğunda ise; yüzde 93’ü adil, objektif bir yöntem olmayıp; torpile, adam kayırmaya, haksızlıklara yol açtığını söylemektedir.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın “Sözleşmeli öğretmen ya eşini ya işini tercih edecek” sözleri hakkında en çok hangisini düşündünüz? Sorusuna ankete katılanların yüzde 82.9’u öğretmenleri incitmiştir, yüzde 13.3’ü art niyetli söylediğini düşünmüyorum, gaf yapmıştır derken; sadece yüzde 3.8’i doğru bir ifadedir cevabını vermiştir.
Ankete katılanların yüzde 87.8’i yeni müfredatın, çağdaş, bilimsel, yeniliklere açık, çağın ve eğitimimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bir müfredat olduğunu düşünmemektedir.
Ankete katılanların yüzde 63.2’si yeni müfredatta Atatürk ile ilgili konuların daraltıldığını düşünürken; 20.1’i Atatürk ile ilgili konuların daraltılmadığını, yüzde 16.7’si ise bu konuda fikrinin olmadığını belirtti. Atatürk ile ilgili konuların daraltıldığını düşünenlere bu durumdan rahatsızlık duyup, duymadıklarını sorduk. Buna göre yüzde 93.4’ü Atatürk ile ilgili konuların daraltılması nedeniyle rahatsızlık duyduğunu söylüyor.
Ankete katılanlara göre eğitimin en büyük sorunu yüzde 57.9 ile eğitim sisteminin sürekli değişmesi olarak görmekte; yüzde 94’ü öğretmenlere performans değerlendirme sistemi getirilmesine karşı çıkmaktadır.
Ankete katılanların yüzde 99’u eğitim sistemini istikrarlı bulmamakta; yüzde 74.6’sı MEB’in öğretmene hiç değer vermediğini düşünmektedir.
Türk Eğitim-Sen olarak onlarca sorunla boğuşan, buna karşın fedakârca görevlerinin başında olan öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliriz. Başöğretmenimiz Ulu Önder Atatürk’ün izinde olan Türk öğretmenleri hangi şartlarda olursa olsun görevlerinin başında olacaktır. Ancak bu ülkeyi yönetenler ve MEB de empati kurmalı, eğitim çalışanlarının problemlerini ortadan kaldırmak için gayret sarf etmelidir. Herkesin aklını başına alma zamanı gelmiş; hatta çoktan geçmiştir.
Bu vesileyle başta Başöğretmenimiz Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyor; 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.”
Orhan Kütük
TES Kocaeli 2 nolu Şube Başkanı
Yaşar Şanlı
TES Kocaeli 1 nolu Şube Başkanı”

Yazar: teskocaeli1