DEĞERLİ EĞİTİM ÇALIŞANLARI! Bu günlerde ÖMK ile ilgili bir kısım sendikalar görüşlerini kamuoyuna açıklamaya çalışıyorlar. “…cekli, …caklı” cümleler kuruyorlar…Oysa ÖMK ile ilgili yakın zamanda taleplerimizi içeren Milletvekillerine gönderdiğimiz mektup, eylemimizden kısa kesitler. Yakın takibimiz meclis aşamasında da devam edecektir…İlgililerine hatırlatmak isteriz…Türk Eğitim-Sen varsa umut ve mücadele vardır… “Sayın Milletvekilim;Öğretmenlik Meslek Kanunu ilk kez 23 Ekim […]