TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU’NUN KABUL EDİLİŞİNİN 100. YILI ANISINA“TÜRK ASRI VE TÜRKİYE YÜZYILI’NDA MİLLİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI”DÜZENLİYORUZ.

TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU’NUN KABUL EDİLİŞİNİN 100. YILI ANISINA
“TÜRK ASRI VE TÜRKİYE YÜZYILI’NDA MİLLİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI”
DÜZENLİYORUZ.

“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir.”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Geniş tabanlı bir görüş oluşturabilmek amacıyla Mayıs-Haziran 2024 aylarında İl Çalıştayları ile başlayacağımız bu bilimsel organizasyonun final programını da 26-29 Eylül 2024 tarihinde Ankara’da yaparak Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.” sözü ışığında hem cehaleti boğmak hem de muasır medeniyet seviyesine çıkma hedefimiz için sorumluluk almaya talip olacağız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılını “TÜRKİYE YÜZYILI” yapmak ve akabinde içinde bulunduğumuz çağı bölgemizde ve dünyada “TÜRK ASRI” olarak tarihe not düşmek amacıyla bu çalıştayda AKIL VE BİLİM IŞIĞINDA MİLLÎ EĞİTİM NASIL OLMALI? sorusunun cevabını arayacağız. Bunu yaparken eğitim hayatımızın her bir neferi bizim paydaşımız olacaktır.
#TevhidiTedrisatKanunu
#3Mart1924