CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA YÜZ GÜLDÜREN TOPLU SÖZLEŞME OLSUN!TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZİ AÇIKLADIK, 2024 YILI İÇİN % 100,2 2025 YILI İÇİN % 58,4 ZAM İSTİYORUZ.

CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA YÜZ GÜLDÜREN TOPLU SÖZLEŞME OLSUN!
TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZİ AÇIKLADIK, 2024 YILI İÇİN % 100,2 2025 YILI İÇİN % 58,4 ZAM İSTİYORUZ.
7. Dönem Toplu sözleşme görüşmelerine sayılı günler kala Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerimizi basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladık. Konfederasyonumuz, 2024 yılı için memur ve emekli maaşlarına refah payı dahil olmak üzere yüzde 100,2 oranında artış isterken, 2025 yılı için ise memur ve emekli maaşlarına refah payı ile birlikte yüzde 58,4 artış talep ettik.
Çalışanların haklarının gasp edilmesine son verilsin. Bankaların maaşlarımız üzerinden kazançlarına kazanç katmalarına engel olunsun!
Promosyon ödemeleri merkezi idare tarafından belirlensin.
Uzman ve başöğretmenlik tazminatları ve ek ders ücretleri emekli maaşlarına yansıtılsın!
Kariyer Sınavı kaldırılmalı. Kıdem esası getirilmeli
ÖMK hiçbir gri alan bırakmayacak şekilde tüm paydaşların katılımı ve istişare ile düzenlenmeli.
Her 24 Kasımda bütün eğitim çalışanlarına birer maaş ikramiye verilmeli.
Vergi dilimi yüzde 15 e sabitlenmeli ve makas aralığı açılmalı.
Eğitim Öğretime Hazırlık ödeneği bütün eğitim çalışanlarına 1 ASGARİ ÜCRETTEN AZ OLMAMAK KAYDIYLA ödensin, ayrımcılığa son verilsin!

Ek gösterge düzenlemesindeki eksikler TBMM açılır açılmaz giderilmeli ve yüksek okul mezunu tüm kamu çalışanlarının ek göstergesi 3600 olarak düzenlenmelidir.

İDARİ PERSONEL, TEKNİK HİZMETLER VE YARDIMCI HİZMETLER SINIFI PERSONELİ İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZİ DE MASAYA TAŞIYORUZ.

Türk Eğitim-Sen her şart ve zeminde tüm eğitim çalışanlarının yanında olmayı kendine şiar edinmiş bir sendika ve sivil toplum kuruluşudur.
Geçmişten günümüze bütün eğitim çalışanlarının kanayan yarası haline gelmiş olan problemlere yoğunlaşarak bu konuda çözüm üretmeye devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki, eğitim çalışanları bir bütündür.
Bu amaçla MEB’de görev yapan öğretmen dışı tüm eğitim çalışanlarının da sorunlarını belirli başlıklarda toplayarak toplu sözleşme masasında dile getirmeye devam edeceğiz.

İDARİ PERSONEL, TEKNİK HİZMETLER VE YARDIMCI HİZMETLERSINIFI PERSONELİ İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ
1– Ön lisans eğitimini almış personele bölümleriyle ilgili lisans tamamlama hakkı sağlanmalı, ayrıca ön lisans mezunu öğretmenlerin de lisans tamamlamaları sağlanmalıdır.
2- Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde eğitim göreceği ilde, çalıştığı kuruma ait boş kadrolara öncelikle atanması sağlanmalıdır.
3- 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 36. maddesinin ortak hükümler bölümünde personelin öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derece ve kademe belirlenmiştir. Tüm çalışanların öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri dereceye kadar yükselmeleri sağlanmalıdır. Bu konuda yaşanan kadro tıkanıklıkları giderilmelidir.
4- 01.03.1982 tarihinden sonra memuriyete başlayanların kamuda ve özel sektörde geçen sözleşmelilik, işçilik sürelerinin ve açıktan vekil olarak görev yapılan sürelerin kazanılmış hak aylıklarına sayılması sağlanmalıdır.
5- Kadro ihtiyacı duyulan okul ve kurumlara yeteri kadar kadro verilmeli ve personel ihtiyacı giderilmelidir. Dışarıdan hizmet satın alma yoluyla oluşturulan taşeronlaşmanın önüne geçilmelidir.
6- MEB personeli görevde yükselme ve atama ve yer değiştirme yönetmeliği çerçevesinde yapılan il içi ve iller arası yer değiştirmelerde 31 Aralık tarihi baz alınmalıdır. Tüm boş kadrolar yer değiştirmeye açılmalıdır. Yapılacak atamalarda derece sınırlaması kaldırılmalıdır.
7- Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olup şef kadrosunda görev yapan personelin kadro derecelerinin 1 ve 2.derece olarak yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.
8- Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personel bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız GİH Sınıfına geçirilmelidir.
9- Kamu görevlilerinin, isteği yoksa kadroları dışında çalıştırılmasının önüne geçilmeli; memurların yapmakla yükümlü oldukları işler yalnızca memurlar tarafından yürütülmelidir.
10- Pansiyonlu okullarda ayniyat saymanlığı kadrosu olmadığı için, ayniyat saymanı mutemetliği yapan memurlara ya kadro verilmeli ya da özlük hakları yaptıkları göreve paralel olarak düzenlenmelidir.
11- Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde çalışan atölye teknisyenlerine yardımcı öğretim görevlisi olarak ödenen ek ders ücretinden yararlanmaları konusunda kriter olmadığı için keyfilikler yaşanmaktadır. Bu nedenle teknisyenlerin yardımcı öğretim görevlisi olarak görevlendirilmelerinde kriter getirilmelidir.
12- Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli teknisyenlerin maaşlarındaki yetersizlik giderilmeli ve özel hizmet tazminatı oranları yükseltilmelidir.
13- Mesleki ve teknik eğitimde atölyelerde mutlaka teknisyen görevlendirilmeli ve yeni teknisyen kadroları açılmalıdır.
14- Daktilograf veya memur iken şef olanlarla, VHKİ iken şef olanlar arasındaki yan ödeme farkı kaldırılmalıdır.
15- Fiilen bilgisayar kullanan personelin tamamına, talep etmeleri halinde VHKİ kadrosu verilmelidir.
16- Eğitim-Öğretim Kurumlarında çalışan sağlık personelinin mali durumları iyileştirilmelidir.
17- Tüm okullara, devlet tarafından güvenlik görevlisi verilmelidir.
18- İlgili mevzuatlarına göre görev tanımları yapılmamış olan kamu görevlilerinin GÖREV TANIMLARI YAPILMALI, …

 

 

SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMA SON VERİLSİN!
Bütün kamu çalışanları kadrolu çalışmalıdır.
Aynı işi yapan memurlar farklı statülerde istihdam edilemez!
Sözleşmeliden kadroya geçirilen meslektaşlarımız, başta eş durumu tayini olmak üzere, kadrolu meslektaşlarının sahip olduğu tüm hakları kullanmalıdır.

İl içi sıra tayini uygulaması mutlaka getirilmelidir.
Çalışma sürelerini doldurdukları halde, binlerce meslektaşımızın tayin talepleri yıllarca karşılanamamakta.
Bu adaletsizliğin ve mağduriyetin sonlandırılması için sıra tayini yeniden yönetmelikte yer almalıdır.

Bilimsel gelişmenin ve üniversite eğitiminin daha nitelikli hale gelmesinin ön koşulu, hiç şüphesiz bilim insanlarımızın özlük ve ekonomik haklarının iyileştirilmesidir.
Akademisyenliği, ekonomik açıdan dezavantajlı meslek grubu olarak mahkum ederseniz, lisans düzeyinde en başarılı olan öğrencilerimizin akademisyenliği tercih etmesini engellenmiş olursunuz.
Bu nedenle, tüm bilim insanlarımızın gelirlerini itibarlı kılmak esas olmalıdır.
Ek gösterge düzenlemesindeki eksikler TBMM açılır açılmaz giderilmeli ve yüksek okul mezunu tüm kamu çalışanlarının ek göstergesi 3600 olarak düzenlenmelidir.

2024-2025 Yıllarına İlişkin İş Kolumuza İlişkin Toplu Sözleşme Taleplerimiz
Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin 2024-2025 yılını kapsayacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine sayılı günler kaldı. Bu kapsamda, uzun zaman verilen emekler doğrultusunda Türk Eğitim-Sen olarak öğretmenlerimizin, akademisyenlerimizin, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, şube müdürlerimizin, idari personelin yani tüm eğitim çalışanlarının sorunlarını tespit edip, taleplerini oluşturduk.
Bilindiği gibi eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini savunan, elde ettiği kazanımları kaybetmemesi için her türlü mücadeleyi ortaya koyan sendikamız, pek çok konuda sorunları çözüme ulaştırmış, ulaştırmaya da devam edecektir.


Bu doğrultuda uzman ekimiz tarafından hazırlanan Toplu Sözleşme Taleplerimizin tamamı sayfamızdaki adrestedir.
https://turkegitimsen.org.tr/storage/2023/07/tes_toplusozlesme.pdf

YAŞAR ŞANLI
TÜRK EĞİTİMSEN KOCAELİ 1 NOLU ŞUBE BAŞKANI